Bendras sąrašas

Atspausdinta: 2014-08-23 14:25

Rasta: 9

Eilės Nr. Pavadinimas Santrumpa Registro tipas Svetainės adresas Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
1 Diplomų ir atestatų registras DAR Šakinis http://www.dar.smm.lt Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
2 Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras IPBR Šakinis http://www.aikos.smm.lt/aikos/pazymejimai_reg.htm Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
3 Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras KTPRR Šakinis http://www.ktprr.smm.lt Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
4 Licencijų registras LR Šakinis http://www.aikos.smm.lt/aikos/licence.htm Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
5 Mokinių registras MR Šakinis https://mokiniai.emokykla.lt Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
6 Pedagogų registras PR Šakinis https://pedagogai.emokykla.lt Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
7 Studentų registras SR Šakinis https://studentai.emokykla.lt Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
8 Studijų,mokymo programų ir kvalifikacijų registras SMPKR Valstybės http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas
9 Švietimo ir mokslo institucijų registras ŠMIR Šakinis http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm Nuostatai Trumpasis aprašas Tvarkytojas Valdytojas