Naujienos

KRISIN patalpinti apskaitos duomenys apie Vėžio registrą, kurio valdytojas yra ŠMM, tvarkytojas - Nacionalinis vėžio institutas (ŠMIR objektas), kurio nuostatai įteisinti LRV 2016-08-11 nutarimu Nr. 806 ,,Dėl Vėžio registro įsteigimo, Vėžio registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo",  kuris įregistruotas IVPK RISR sistemoje 2017-01-30.

Registras kaupia susirgimų onkologine liga atvejų duomenis
ITC direktoriaus įsakymu Nr. VI-16 įteisintas naujas klasifikatorius Studijų krypčių grupės, kurio kodo raidinė reikšmė įvedama į studijų programos kodą 


ITC direktoriaus 2017-01-30 įsakymu Nr. VI-14 patvirtintas Kvalifikacinio laipsnio tipas klasifikatorius, kuris naudojamas SMPKRR ir kurio kodo reikšmė įvedama į studijų programos kodą D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas