Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 10 d., jungiantis prie Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistemos (KRISIN), naudotojų asmens tapatybė bus nustatoma tik per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

Prisijungti prie Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinės sistemos (KRISIN) duomenų bazės galima, naudojantis elektroniniu parašu ir elektroninės bankininkystės sistemomis.Įvedus vertinimą aukštųjų mokyklų, sudaryti 3 nauji klasifikatoriai vertinti instituciją ir 3 nauji klasifikatoriai vertinti studijų programas.
Viso įvesta ir atnaujinti 12 lokalių ir 4 žinybiniai klasifikatoriai. Skelbiami svetainėje www.nsa.smm.lt


Vartotojas registruojamas į KRISIN, jei yra sutartis tarp Jūsų įstaigos ir NŠA dėl duomenų naudojimo, jei tvarkote švietimo ir mokslo srities IS ar Registrą.

 Atsiųskite užpildytą anketą, nurodykite KRISIN duomenų naudojimo tikslus. Siųskite e-mail adresu violeta.janulioniene@nsa.smm.lt

 
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
LICR
NSPR
SMIR
SMPKR