Naujienos
Atnaujinti, sukurti nauji iš viso 8 žinybiniai klasifikatoriai.
Atnaujinti, sukurti nauji iš viso 36 lokalūs klasifikatoriai. Iš jų nauji 25 lokalūs klasifikatoriai skirti E-mokyklos svetainei. 


Vartotojas registruojamas į KRISIN, jei yra sutartis tarp Jūsų įstaigos ir NŠA dėl duomenų naudojimo, jei tvarkote švietimo ir mokslo srities IS ar Registrą.

 Atsiųskite užpildytą anketą, nurodykite KRISIN duomenų naudojimo tikslus. Siųskite el. paštu genovaite.kezyte@nsa.smm.lt

 




D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
LICR
NSPR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS