Naujienos
Vadovaujantis LRV 2017-08-09 nutarimo Nr. 668 punktu 2 ir MSĮ 52 straipsniu, ŠMM ministrės 2010-11 įsakymais Nr. V-775 ir Nr. V-777 pakeisti klasifikatorių reikšmių pavadinimai - įvestos profesinės studijos (pedagoginės ir rezidentūros)


Įteisintos 3 saugos taisyklės ŠMM ministrės 2017-09-27 įsakymu Nr. V-72 ,,Dėl NEMIS Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, NEMIS Naudotojų administravimo taisyklių ir NEMIS Veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo. Paskelbtos TAR, 2017-09-28, Nr. 15262.


ŠMM ministrės 2017-06-22 įsakymu Nr. V-505 papildytas Brandos egzaminų klasifikatorius nauju įrašu-brandos egzaminu ,,Brandos darbas", kuris įsigalioja 2017-09-01 nuo 2017/2018 mokslo metųD.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas