Naujienos
 ŠMM ministrė 2018-03-08 įsakymu Nr. V-235 ,,Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo

Nr. V-856 „Dėl klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo įteisino naujus klasifikatoriaus įrašus, kurie apibūdina jėzuitišką, sporto, ekologijos, klasikinio ugdymo, novatoriško verslumo klases 

 

 
Švietimo ir mokslo ministrės 2018-03-06 įsakymais Nr. V-220 ir Nr. V-221 įteisinti Lituanistinių švietimo įstaigų ir Lituanistinių švietimo programų klasifikatoriai, kurie skirti susisteminti užsienio šalyse veikiančias lituanistines švietimo įstaigas ir jų vykdomas lituanistines švietimo programas . Naudojami ŠMIR registre ir AIKOS inf. sistemoje
ŠMM ministrės 2018-02-23 įsakymu Nr. V-184 įteisintas klasifikatorius nauja redakcija. Papildytas įrašu 34-ES struktūrinių fondų lėšos asmenims, besimokantiems profesijos ir siekiantiems baigti suaugusiųjų bendrojo ugdymo programą 


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas