Naujienos

Vartotojas registruojamas į KRISIN, jei yra sutartis tarp Jūsų įstaigos ir ITC dėl duomenų naudojimo, jei Jūsų įstaigoje veikia, o Jūs tvarkote švietimo ir mokslo srities IS ar Registrą.

 Skaitykite ITC direktoriaus 2018-04-04 įsakymą Nr. V1-63 ,,Dėl leidimų dirbti su švietimo informacinių technologijų centro  tvarkomų informacinių sistemų ir registrų duomenimis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir atsiųskite Priedo 1,3 užpildytas anketas, nurodykite KRISIN duomenų naudojimo tikslus. Anketą ir pasižadėjimą siųskite e-mail adresu violeta.janulioniene@itc.smm.lt , o originalus paštu adresu Vilnius, Suvalkų 1.

 
 ŠMM ministrė 2018-03-08 įsakymu Nr. V-235 ,,Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo

Nr. V-856 „Dėl klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo įteisino naujus klasifikatoriaus įrašus, kurie apibūdina jėzuitišką, sporto, ekologijos, klasikinio ugdymo, novatoriško verslumo klases 

 

 
Švietimo ir mokslo ministrės 2018-03-06 įsakymais Nr. V-220 ir Nr. V-221 įteisinti Lituanistinių švietimo įstaigų ir Lituanistinių švietimo programų klasifikatoriai, kurie skirti susisteminti užsienio šalyse veikiančias lituanistines švietimo įstaigas ir jų vykdomas lituanistines švietimo programas . Naudojami ŠMIR registre ir AIKOS inf. sistemoje
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas