Naujienos
ŠMM ministrės 2017-05-25 įsakymu Nr. V-418 ,,Dėl ŠMM ministro 2008-12-04 įsakymo Nr. ISAK-3302 ,,Dėl Institucijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo" netenka galios įrašas-bendrojo ugdymo mokyklos tipas ,,Vidurinė mokykla" nuo 2017-09-01.ŠMM ministrės 2017-04-24 įsakymu Nr. V-290 įteisinta Pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus nauja versija


ŠMM ministrės 2017-03-31 parašu užbaigtas ŠMIR registro specifikacijos v 2.0 versijos įteisinimasD.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas