Registro pavadinimas lietuvių kalbaMokinių registras
Registro pavadinimas anglų kalbaPupil register
Registro pavadinimo santrumpaMR
Veiklos pradžia2008-02-08
Valdytojo institucija
Kodas188603091
PavadinimasLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
AdresasVilnius, A.Volano g. 2
Svetainės adresaswww.smm.lt
Tvarkytojo institucija
Kodas305238040
PavadinimasNacionalinė švietimo agentūra
AdresasVilnius, K. Kalinausko g. 7
Svetainės adresaswww.nsa.smm.lt
ObjektaiMokinys, kuris mokosi mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo ir lituanistinio švietimo programas
Registro paskirtisRinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti Nuostatuose nustatytų objektų duomenis ir teikti Registro duomenis bei dokumentus apie Registro objektus fiziniams ir juridiniams asmenims (duomenų gavėjams), švietimo informacinėms sistemoms.
Registro tipasŽinybinis
Steigimo teisinius pagrindus nustatantys dokumentai
PavadinimasDokumento tipasPriėmimo dataNumerisPaskelbimo šaltiniai
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl MR steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo"Steigimo įsakymas2008-02-08ISAK-353Žin., 2008-02-21, Nr. 21-776; 2008-04-19, Nr. 4 (pataisymas)
ŠMM ministrės įsakymas ,,Dėl MR reorganizavimo ir MR nuostatų patvirtinimo"Papildymo įsakymas2016-05-05Nr. V-405Neteko galios ŠMSM 2021-10-25 įsak. Nr. V-1959
ITC direktoriaus 2017-02-03 įsakymas Nr. V1-17 ,,Dėl T.Pleckevičiaus paskyrimo duomenų saugos įgaliotiniu"Papildymo įsakymas2017-02-03V1-1Web partner
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl MR duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" (nebegalioja)Papildymo įsakymas2008-12-08Nr. ISAK-3369Žin. 6-180
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl MR duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimoPapildymo įsakymas2016-09-13Nr. V-778TAR, 2016-09-13, Nr. 23567
Mokinių registro techninis aprašymasPapildymo įsakymas2017-07-21V.2.02017-07-21; VIS sistemoje
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl MR registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, MR naudotojų administravimo taisyklių, MR veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo"Papildymo įsakymas2017-06-26Nr. V-513TAR, 2017-06-26, Nr. 10724
ŠMM ministrės 2017-07-25 parašu patvirtintas MR priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktasPapildymo įsakymas2017-07-25Nr. 1-
ITC direktoriaus 2018-03-07 įsakymas Nr. V1-28 ,,Dėl MR, SR ir PR duomenų valdymo įgaliotinio skyrimo" (A.Čeremisova)Papildymo įsakymas2018-03-07Nr. V1-28WebPartner
ITC direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. V1-42 ,,Dėl MR administratorių paskyrimo" (tvarkymo administratoriai V.Stambrauskienė, D.Lapinskienė ir sisteminiai administratoriai E.Vaikutis ir O.Andrejev)Papildymo įsakymas2018-03-23Nr. V1-42Webpartner
ŠMSM ministro 2020-03-17 įsakymas Nr. V-374 ,,Dėl Kai kurių ŠMMS valdomų registrų ir valstybės inf. sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo"Papildymo įsakymas2020-03-17Nr. V-3742020, TAR, Nr. 5589
ŠMSM ministro 2021-o3-29 įsakymas Nr. V-480 ,,Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir Mokinių registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo" (pakeisti, papildyti 2 punktai)Papildymo įsakymas2021-03-29Nr. V-4802021-03-29, TAR, Nr. 6226
ŠMSM įsakymas ,,DĖL MOKINIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"Keitimo įsakymas2021-10-25Nr. V-1959TAR 2021-10-26 Nr. 2021-22155 Įsigalioja 2021-10-26 (Įsakymo 2 ir 6 punktai įsigalioja 2022-01-01)
NŠA direktorės 2022-01-21 įsakymas Nr. VK-37 ,,Dėl Kibernetinio saugumo politiką reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo" (su 4 priedais - saugos taisyklėmis)Keitimo įsakymas2022-01-21VK-37AVILYS
NŠA direktorės 2020-03-27 įsakymas Nr. VK-156 ,,Dėl duomenų valdymo įgaliotinių skyrimo"Keitimo įsakymas2020-03-27VK-156Avilys
NŠA direktorės 2021-12-15 įsakymas Nr. VK-728 DĖL SAUGOS ĮGALIOTINIŲ SKYRIMO (V.Kostygova ir G.Kežytė)Keitimo įsakymas2021-12-15VK-728AVILYS
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto data2017-07-25
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto numerisNr. 1
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
LICR
NSPR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS