Registro pavadinimas lietuvių kalbaStudentų registras
Registro pavadinimas anglų kalbaRegister of Student
Registro pavadinimo santrumpaSR
Veiklos pradžia2009-06-12
Valdytojo institucija
Kodas188603091
PavadinimasLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
AdresasVilnius, A.Volano g. 2
Svetainės adresaswww.smm.lt
Tvarkytojo institucija
Kodas305238040
PavadinimasNacionalinė švietimo agentūra
AdresasVilnius, K. Kalinausko g. 7, LT-03107
Svetainės adresaswww.nsa.smm.lt
ObjektaiAukštųjų mokyklų studentai
Registro paskirtisRegistruoti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.
Registro tipasŽinybinis
Steigimo teisinius pagrindus nustatantys dokumentai
PavadinimasDokumento tipasPriėmimo dataNumerisPaskelbimo šaltiniai
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl Studentų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" Steigimo įsakymas2009-06-16ISAK-1245Žin., 2009-06-23, Nr. 74-3038
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl ŠMM ministro 2009-06-16 įsakymo Nr. ISAK-1245 "Dėl Studentų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo"Keitimo įsakymas2009-11-12ISAK-2262Žin., 2009-11-12, Nr. 135-5896
ŠMM ministro 2015-11-09 įsakymas ,,Dėl ŠMM 200-06-16 įsakymo Nr. ISAK-1245 ,,Dėl Studentų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo"Keitimo įsakymas2015-11-09Nr. V-11352015-11-09, TAR, Nr. 17777
ŠMM ministrės 2015-12-03 įsakymas Nr. V-1231 ,,Dėl ŠMM ministro 2010-02-05 įsakymo NR. V-173 „Dėl Studentų registro duomenų saugos nuostatų“ pakeitimo" Keitimo įsakymas2015-12-03Nr. V-1231TAR, 2015-12-03, Nr. 19245
ITC direktoriaus 2015-11-17 įsakymas Nr. VI-94 ,,Dėl Studentų registro duomenų valdymo įgaliotinio skyrimo" Papildymo įsakymas2015-11-17Nr. VI-94406-web-partner
ITC direktoriaus 2016-03-0 įsakymas Nr. VI-25 ,,Dėl duomenų valdymo įgaliotinių paskyrimo"Papildymo įsakymas2016-03-02Nr. VI-25Web-partner
ŠMM ministrės 2016-09-13 įsakymas Nr.V-777 ,,Dėl Studentų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Studentų registro naudotojų administravimo ir Studentų registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo "Papildymo įsakymas2016-09-13Nr. V-777VIS sistemoje
ŠMM ministro 2016-11-14 įsakymas Nr. V-1000 ,,Dėl ŠMM ministro 2009-06-16 įsakymo Nr. ISAK-1245 ,,Dėl Studentų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo"Keitimo įsakymas2016-11-14Nr V-1000TAR, 2016-09-14, Nr. 23571
ŠMM ministrė 2017-04-27 parašu patvirtino suderintą Studentų registro techninio projekto (specifikacijos) pakeitimąPapildymo įsakymas2017-04-27V 1.1 (versija)VIS sistemoje
ŠMM ministrės 2017-06-01 įsakymas Nr. V-437 ,,Dėl Studentų registro darbo grupės sudarymo"Papildymo įsakymas2017-06-01Nr. V-437VIS sistema
Studentų registro perdavimo-priėmimo protokolas (ITC direktoriaus parašu)Papildymo įsakymas2017-06-15Nr. 1Web Partner
ŠMM ministrės 2017-06-05 pasirašytas Priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti Studentų registrą aktas Nr. 1Papildymo įsakymas2017-06-15Nr.1http://registrai.lt/management/objects/view/160
ITC direktoriaus 2018-03-07 įsakymas Nr. V1-28 ,,Dėl MR, SR ir PR duomenų valdymo įgaliotinio skyrimo" (A.Čeremisova)Papildymo įsakymas2018-03-07Nr. V1-28WebPartner
ITC direktoriaus įsakymas ,,Dėl SR administratorių skyrimo" (registro tvarkymo administratoriai M.Jablonskis, A.Čeremisova-pavaduojantis ir sisteminiai administratoriai E.Vaikutis, O.Andrejev)Papildymo įsakymas2018-03-23Nr. V1-40Webpartner
ITC direktoriaus 2017-02-03 įsakymas Nr. V1-17 ,,Dėl T.Pleckevičiaus paskyrimo duomenų saugos įgaliotiniu"Papildymo įsakymas2017-02-03Nr. V1-17Webpartner
ŠMSM ministro 2020-03-17 įsakymas Nr. V-374 ,,Dėl Kai kurių ŠMMS valdomų registrų ir valstybės inf. sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo"Papildymo įsakymas2020-03-17Nr. V-3742020, TAR, Nr. 5589
NŠA direktorės 2020-03-27 įsakymas Nr. VK-156 ,,DĖL DUOMENŲ VALDYMO ĮGALIOTINIŲ SKYRIMO" Keitimo įsakymas2020-03-27VK-156AVILYS
NŠA direktorės 2022-01-21įsakymas Nr. VK-37 ,,Dėl kibernet. saugumo politiką reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“( Saugumo politik. aprašas ir Saugaus elektron. informac. tvarkymo, Naudotojų administr., Veiklos tęstinumo taisyklės)Keitimo įsakymas2020-01-21VK-37AVILYS
NŠA direktorės 2021-12-15 įsakymas Nr. VK-728 DĖL SAUGOS ĮGALIOTINIŲ SKYRIMO (V.Kostygova ir G.Kežytė)Keitimo įsakymas2021-12-15VK-728AVILYS
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto data2017-06-15
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto numerisNr. 1
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
LICR
NSPR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS