Registro pavadinimas lietuvių kalbaPedagogų registras
Registro pavadinimas anglų kalbaPedagogue register
Registro pavadinimo santrumpaPR
Veiklos pradžia2010-09-01
Valdytojo institucija
Kodas188603091
PavadinimasLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Adresas
Svetainės adresas
Tvarkytojo institucija
Kodas190996082
PavadinimasŠvietimo informacinių technologijų centras
AdresasVilniaus m. sav. Vilniaus m. Suvalkų g. 1
Svetainės adresashttp://www.itc.smm.lt/
ObjektaiBendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, aukštųjų mokyklų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagogai ir (ar) tyrėjai
Registro paskirtisRegistruoti nuostatuose nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis bei dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.
Registro tipasŽinybinis
Steigimo teisinius pagrindus nustatantys dokumentai
PavadinimasDokumento tipasPriėmimo dataNumerisPaskelbimo šaltiniai
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo"Steigimo įsakymas2009-10-19ISAK-2079Žin., 2009-10-24, Nr. 127-5519
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl Pedagogų registro reorganizavimo ir ŠMM ministro 2009-10-19 įsakymo Nr. ISAK-2079 "Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo"Keitimo įsakymas2013-11-23V-1064Žin., 2013-11-24, Nr. 120-6098
Dėl ŠMM ministro 2009-12-02 įsakymo Nr. ISAK-2175 „Dėl Pedagogų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Keitimo įsakymas2015-12-10Nr. V-1263TAR, 2015-12-10, Nr. 19560
ŠMM ministrės įsakymas ,,Dėl ŠMM ministro 2009-10-19 įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimoKeitimo įsakymas2016-05-11Nr. V-421TAR, 2016, Nr. 2016-12216
ŠMM ministrės 2017-06-14 patvirtinta Pedagogų registro specifikacijos versija 2.0Papildymo įsakymas2017-06-14versija 2.0
ŠMM ministrės 2018-03-06 įsakymas Nr. V-222 ,,Dėl Pedagogo registro saugos nuostatų pakeitimo"Keitimo įsakymas2018-03-06Nr. V-222TAR, 2018-03-06, ID 2018-03564
ITC direktoriaus 2018-03-07 įsakymas Nr. V1-28 ,,Dėl Duomenų valdymo įgaliotinio paskyrimo" (A.Čeremisova)Papildymo įsakymas2018-03-07Nr. V1-28WebPartner
ŠMM ministrės 2018-03-08 įsakymas Nr. V-234 ,,Dėl PR saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, PR naudotojų administravimo taisyklių ir PR veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo" (3 taisyklės prie Saugos nuostatų)Papildymo įsakymas2018-03-08Nr. V-234TAR, 2018, Nr. 3679
ŠMM ministrės 2018-03-15 įsakymas Nr. V-255 ,,Dėl Pedagogų registro darbo grupės sudarymo" (dėl registro priėmimo)Papildymo įsakymas2018-03-15Nr. V-255ŠMM VIS sistema
ŠMM ministrės 2018-03-22 Pedagogų registro priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktasPapildymo įsakymas2018-03-22Nr. 1VIS sistema
ITC direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. V1-42 ,,Dėl PR administratorių skyrimo" (registro tvarkymo administratoriai G.Ramaneckienė, I.Orlov-pavaduojantis ir sisteminiai administratoriai E.Vaikutis ir O.AndrejevPapildymo įsakymas2018-03-23Nr. V1-41Webpartner
ITC direktoriaus 2017-02-03 įsakymas Nr. V1-17 ,,Dėl T.Pleckevičiaus paskyrimo duomenų saugos įgaliotiniu"Papildymo įsakymas2017-02-03NR. V1-17Webpartner
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimoKeitimo įsakymas2019-05-06Nr. V-530TAR, 2019
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto data2018-03-22
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto numerisNr. 1
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas