Identifikavimo kodas111
Registras ar informacinė sistemaInformacinė sistema
Pavadinimas lietuvių kalbaŠvietimo valdymo informacinė sistema
Pavadinimas anglų kalbaEducation managment information system
Pavadinimo santrumpaŠVIS
Veiklos pradžia2006-11-17
Valdytojo institucija
Kodas188603091
PavadinimasLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
AdresasVilnius, A.Volano g. 2
Svetainės adresaswww.smm.lt
Tvarkytojo institucija
Kodas305238040
PavadinimasNacionalinė švietimo agentūra
AdresasVilnius, K. Kalinausko g. 7, LT-03107
Svetainės adresaswww.nsa.smm.lt
PaskirtisTeikti duomenis, reikalingus švietimo subjektams švietimo būklei įvairiais aspektais analizuoti ir vertinti, švietimo kaitai prognozuoti, duomenimis pagrįstiems sprendimams priimti ir švietimo kokybę laiduojančiam valdymui vykdyti
TipasValstybės
Steigimo teisinius pagrindus nustatantys dokumentai
PavadinimasDokumento tipasPriėmimo dataNumerisPaskelbimo šaltiniai
ŠMM ministro įsakymas ,,DĖL ŠMM 2006-11-17 ĮSAKYMO NR. ISAK-2179 „DĖL ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOKeitimo įsakymas2011-10-10Nr. V-1832Žin., 2011, Nr. 95-2684
ŠMM minisro įsakymas ,,Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“Steigimo įsakymas2006-11-17Nr. ISAK-2179Žin., 2006, Nr. 141-5436; 2010, Nr. 79-4133
Dėl ŠVIS duomenų saugos nuostatų patvirtinimo (ir saugos įgaliotinis T.Pleckevičius)Papildymo įsakymas2009-02-09Nr. VI-12neskelbta
ITC direktoriaus 2016-03-02 įsakymas Nr. V1-25 ,,Dėl duomenų valdymo įgaliotinių paskyrimo" (E.Daujotis)Papildymo įsakymas2016-03-02Nr. V1-25Web-partner
LRV nutarimas ,,Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo"Keitimo įsakymas2016-11-16Nr. 1152TAR, 2016-11-24, ID 2016-27405
ŠMM ministro įsakymas ,,Dėl ŠVIS duomenų saugos nuostatų patvirtinimo"Keitimo įsakymas2017-06-28Nr. V-528TAR, 2017, ID 2017-10874
ITC direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. V1-44 ,,Dėl ŠVIS administratorių paskyrimo" (IS tvarkymo administratoriai A.Urnavičius, I.Šiaučiulienė-pavaduojanti; sisteminiai administratoriai E.Vaikutis ir O.Andrejev)Papildymo įsakymas2018-03-23Nr. V1-44Webpartner
NŠA direktorės 2022-01-21įsakymas Nr. VK-37 ,,Dėl kibernet. saugumo politiką reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“( Saugumo politik. aprašas ir Saugaus elektron. informac. tvarkymo, Naudotojų administr., Veiklos tęstinumo taisyklės)Keitimo įsakymas2022-01-21VK-37AVILYS
NŠA direktorės 2020-03-27 įsakymas Nr. VK-156,,DĖL DUOMENŲ VALDYMO ĮGALIOTINIŲ SKYRIMO" Keitimo įsakymas2020-03-27VK-156AVILYS
NŠA direktorės 2021-12-15 įsakymas Nr. VK-728 DĖL SAUGOS ĮGALIOTINIŲ SKYRIMO (V.Kostygova ir G.Kežytė)Keitimo įsakymas2021-12-15VK-728AVILYS
LRV nutarimas ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1152 „DĖL ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"Keitimo įsakymas2021-07-27Nr. 577TAR
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto data
Priėmimo ir tinkamumo naudoti akto numeris
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
LICR
NSPR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS